Готов тренинг по продажби в магазина

240.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Цели на тренинга:

 • Структуриране на информацията за техниките на продажба
 • Получаване на нови знания и умения
 • Тренировка и развитие на нови методи
 • Усъвършенстване на съществуващите умения
 • Обмяна на опит
 • Изследване на своите индивидуални възможности за повишаване ефективността на работа с клиентите.
Код: gtp-01 Категория:

За какво е тренингът ,,Готов тренинг по продажби в магазина“?

Цели тренинга:

 • Структуриране на информацията за техниките на продажба
 • Получаване на нови знания и умения
 • Тренировка и развитие на нови методи
 • Усъвършенстване на съществуващите умения
 • Обмяна на опит
 • Изследване на своите индивидуални възможности за повишаване ефективността на работа с клиентите.

 Съвет:

Мечтайте правилно! МЕЧТИТЕ, целите и желанията ИМАТ глупавия НАВИК да се СБЪДВАТ!

Съдържание на тренинга:

 1. Запознаване. Приемане на правилата.
 1. Поставяне на лични цели. (20 мин)
 1. Първият етап на продажбата – установяване на контакт. (2 часа)
  1. Правилото на 40 секунди;
  2. Правилото на комплимента;
  3. Подстройка под клиента. Огледално поведение.
 1. Втори етап – идентифициране на потребностите (2 часа).

4.1. Видове потребности

4.2. Видове въпроси

4.3. Активно слушане

 1. Трети етап – презентация на стоката ( услугата) (2.5 часа)

5.1. Характеристики и ползи

5.2. Тристепенна презентация

5.3. Метод SPIN

 1. Четвърти етап – преодоляване на възраженията (2 часа).

6.1. Алгоритъм за преодоляване на възраженията

6.2. Допълнителни методи за аргументация

6.3. Ценова политика

 1. Завършване на продажбата (1 час).
 1. Позициите на моята фирма на пазара. (40 мин.)
 1. Завършване на тренинга (30 мин)

РАБОТНА ТЕТРАДКА

На участника в тренинга

Упражнение №1 „Какво искам да постигна и какво съм готов да направя за това“

Упражнение №2 „Установяване на контакт. Направи комплимент“

Упражнение №3 „Идентифициране на потребностите. Потребностите на моите клиенти“

Упражнение №4  „Идентифициране на потребностите. Задай въпрос”

Упражнение №5  „Презентация. Съответствие на продукта с потребностите“

Упражнение №6 ,,Тристепенна  презентация”

Упражнение №7 ,,Идентифициране на потребностите. SPIN –техника”

Упражнение №8 ,,Преодоляване на възраженията”

Упражнение №9 ,,Характеристика на компанията в която работите‘‘

Упражнение №10  ,,Сравнение с конкурентни компании‘‘

Заключителна анкета

TOP