В живота често се случва, че отговорността за собствените, напълно контролирани от нас самите постъпки и действия,  приписваме на външни фактори. Например, нерядко се налага да чуваме следните изрази “Този човек ме дразни.“ или „ Тази ситуация ме притеснява.“. Скритият смисъл тук е такъв: един човек или ситуация предизвикват в друг човек някакво чувство. Смисловата

В края на 20 век в Германия, под ръководството на професор Й. Бренгелман било проведено мащабно изследване на факторите, които способствали успеха на немските мениджъри. Първоначално се предполагало, че стресът, възникващ вследствие на най-ралични фактори, в това число и неудачни действия и грешки в бизнеса, възпрепятства успеха, разваля здравето на мениджъра и забавя развитието на

Много от събитията ние оценяваме от позицията на „плюсове“ и „ минуси“. Такъв подход може да се приложи и към анализа структурата на човешката индивидуалност, отделяйки в нея четири основни закономерности. Първа закономерност. Характера и индивидуалността на всеки човек съдържат както силни качества, способстващи висока ефективност в живота и работата, така и слаби, намаляващи тяхната

Умението позитивно да възприемаме обкръжаващия свят и ситуация е условие за преодоляване на емоционалните претоварвания и постигане на успех. Ще разгледаме няколко способа за развитие на позитивен поглед към себе си, другите хора , ситуацията. Умението позитивно да възприемаме обкръжаващия свят и ситуация е условие за преодоляване на емоционалните претоварвания и постигане на успех. Ще

“Позитивно мислене“, „Позитивна гледна точка“ и други подобни фрази вече са напълнили главите ни. Освен това, за много хора, те така и си остават абстракции, за които всички говорят, но никой не знае как изглеждат на практика. Така че, нека да видим. Като цяло, в действителност реалността е просто плод на нашето въображение. Реалността, която

Колко често след неудачна среща ние си мислим за репликата, която би могла да ни е от полза. За всеки човек са характерни свои причини, заради които увереността в него е намалена. Помислете, кои от следните препятствия са по-подходящи за вас.Колко често след неудачна среща ние си мислим за репликата, която би могла да ни

Много от нас изпитват проблем, който може да се нарече липса на увереност в себе си. Този проблем разрушава нашата увереност в себе си, предизвиква постоянни съмнения – ние не сме удовлетворени от своята външност или образование, съмняваме се в своята способност да общуваме или в резултатите от нашата работа. Дори хора, които изглеждат напълно

Тренинг „Професионални технологии в продажбата на мебели“

Тренинг “Ефективната работа с търговските вериги”

Мърчандайзинг като инструмент за стимулиране на продажбите

Бизнес тренинг ,,Работа с ,,трудни‘‘ клиенти и сложни ситуации‘‘

Консултативни ,,В2В” продажби

Готов тренинг по продажби в магазина

Е-Наръчник за работа с възраженията и съпротивленията при продажбите

Изкуството на телефонните разговори в продажбите и обслужването на клиентите

е-Наръчник за повишаване обема на продажбите

TOP